Oprócz wymienionych projektów Teatr Muzyczny Od Czapy ma w swoim repertuarze szereg innych pieśni i piosenek patriotycznych z okresu I i II wojny światowej oraz późniejszych, piosenki lwowskie, utwory do wierszy Grzegorza Przemyka. Wykonuje również utwory z płyt DePress „Myśmy Rebelianci” oraz „Gromy i Pyłki” – do wierszy CK Norwida.

Piosenki z poszczególnych projektów mogą być wykonywane w różnym zestawieniu zależnie od charakteru koncertu.

Za band muzyczny grający z Teatrem odpowiada Dariusz Budkiewicz (Armia, De Press).